Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej
Strona głównaAktualnościPrawo szkolneRegulaminy i proceduryWydarzenia, Galeria 2015/16UczniowieRodziceSchronisko młodzieżoweStowarzyszenie ,,Życzliwi Dwójce"Archiwum 2010/14Wydarzenia, Galeria 2010/11Wydarzenia sportowe. Galeria 2010/11Wydarzenia sportowa. Galeria 2011/12Wydarzenia, Galeria 2011/12Wydarzenia, Galeria 2013/14 Wydarzenia, Galeria 2014/15
Regulaminy i procedury
Regulamin korzystania z placu rekreacyjnego
Picia mleka
Podawanie leków w szkole
Badania psychologiczno-pedagogiczne
Wydawanie duplikatów
Regulamin korzystania z placu zabaw
Przerwy szkolne
Sprawdzian zewnętrzny po szóstej klasie - 1.04.2015 r.
Zasady zamawiania i odpłatnosci za obiady szkolne.
Karta zapisu dziecka do świetlicy
Regulamin świetlicy
wypożyczanie podręczników i ćwiczeń

1)Procedura zapisu dziecka do SP nr 2 w Kórniku czytaj  
 
2)
Karta zagłoszenia dziecka do szkoły pobierz

3) Wzory zgód na wycieczkę, imprezę, zawody sportowe pobierz

4) Wzory zgód na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

     wyrównawcze, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, 

      pływalnię dla klas  III, odbiór dziecka ze szkoły (które nie

      ukończyło siódmego roku życia) pobierz

5) Regulamin przewozów szkolnych pobierz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Oświadczenie;

 

Oświadczam, że

 

a)    wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są prawdziwe,

 

b)    niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w karcie zgłoszenia,

 

c)    wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Kórnik,dnia................................                                                             
                                       ........................................................               

 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)