Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej
Strona głównaAktualnościPrawo szkolneRegulaminy i proceduryWydarzenia, Galeria 2015/16UczniowieRodziceSchronisko młodzieżoweStowarzyszenie ,,Życzliwi Dwójce"Archiwum 2010/14Wydarzenia, Galeria 2010/11Wydarzenia sportowe. Galeria 2010/11Wydarzenia sportowa. Galeria 2011/12Wydarzenia, Galeria 2011/12Wydarzenia, Galeria 2013/14 Wydarzenia, Galeria 2014/15
120 rocznica urodzin A. Fiedlera 19.11.2014 r.
Walne zebranie - 8.06.2011 r.
wydarzenia
120 rocznica urodzin A. Fiedlera 19.11.2014 r.
Rok Korczaka - zaproszenie na sesję
Obchody Roku Korczaka - scenariusz

Arkady Fiedler – 120 rocznica urodzin

 

Cel główny: Dziedzictwo kulturowe nieodzownym systemem wartości dla wychowania młodego człowieka.

Cele szczegółowe:

1. Zapoznanie z postacią Arkadego Fidlera.

2. Popularyzowanie twórczości  Arkadego Fidlera.

3. Kształtowanie prawidłowej postawy odbioru literatury.

4. Inspirowanie nauczycieli do projektowania i wdrażania inicjatyw związanych

    z 120 rocznicą urodzin.

5. Poszanowanie własnego dziedzictwa narodowego.

6. Integracja środowisk szkolnych, pogłębianie więzi koleżeńskiej.

Tematyka: Arkady Fiedler - jego życie i twórczość literacka.

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie ,,Życzliwi Dwójce” przy SP nr 2 w Kórniku,

                       SP nr 1 i 2 w Kórniku.

 

Konkursy:

I.   Konkurs na sprawozdanie z wycieczki do Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie.

1.      Konkurs skierowany jest do uczestników wycieczki.

2.      Konkurs przebiega dwuetapowo:

a)      I etap – szkolny

b)      II etap – gminny.

3.      Szkolną komisję konkursową powołują dyrektorzy szkół.

4.      W etapie gminnym każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów

5.      Uczestnicy przygotowują indywidualne sprawozdania z wycieczki.

6.      Gminną komisję konkursową powołują organizatorzy. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.

7.      Fundatorem nagród są władze samorządowe gminy Kórnik.

9.   Oceniane będą następujące elementy:

a)   Realizacja tematu

                a)  Poprawność językowa

b)      Poprawność ortograficzna

c)     Poprawność interpunkcyjna

d)      Estetyka pracy

e)       Stosowanie akapitów ( co najmniej cztery)

II.   Konkurs plastyczny ,,Ilustrujemy twórczość Arkadego Fiedlera”

1.      Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas IV- VI gminy Kórnik

2.      Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę do wybranego utworu.

3.      Konkurs przebiega dwuetapowo:

g)      I etap – szkolny

h)      II etap – gminny.

4.      Każda szkoła przedstawia do II etapu maksymalnie trzy prace.

5.      Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

6.      Uczestnicy wykonują indywidualną pracę przestrzenną lub ilustrację. Technika i format dowolne.

7.      Termin i miejsce oddawania prac – 6 listopada 2014 w SP nr 2 w Kórniku.

8.      Szkolną komisję konkursową powołują dyrektorzy szkół.

9.      Gminną komisję konkursową powołują organizatorzy. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.

10.  Fundatorem nagród są władze samorządowe gminy Kórnik.

11.  Oceniane będą:

a)      oryginalność i pomysłowość

b)      zgodność tematu

c)      estetyka pracy

d)     własny wkład pracy

e)      zastosowana technika

12.  Do pracy uczestnicy dołączają metryczkę ( w załączniku)

13.  Prace są zwracane do szkół.

 

Wieczór z Arkadym Fiedlerem – 18.11. 2014 r. godz. 17:00 w SP nr 2 w Kórniku 

Program:

  • Spotkanie z p. Markiem Fiedlerem – synem A. Fiedlera
  • Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród
  • Prezentacje laureata konkursu na sprawozdanie.
  • Zwiedzanie wystawy ,,Ilustrujemy twórczość A. Fiedlera”.
  • Poczęstunek.              

 

Uwagi końcowe:

1. Lista uczestników konkursów zostanie umieszczona na stronie internetowej SP nr 2 w

    Kórniku/Stowarzyszenie.

2. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej są ostateczne.

3. Wszyscy uczestnicy konkursów gminnych otrzymają dyplomy, laureaci I, II, III miejsc dyplomy  i nagrody.

5. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ich opiekunowie.

6. Wszelkie informacje w sprawie konkursów można uzyskać pod nr telefonu

    61-8-170-470.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę terminów.         

 

Organizatorzy