Strona główna
Ogłoszenia
Prawo szkolne
Regulaminy
Konkursy
Udział w programach
Podręczniki 2010/2011
Zapisy do szkoły
Oddział przedszkolny
Klasa I 2010/2011
Nasze sukcesy
Kronika 2008/09
Zjazd Absolwentów
Odpowiedzi
Wynajem pomieszczeń
Schronisko młodzieżowe
Stowarzyszenie
Linki
Czy wiesz co jesz - program


Poniżej publikujemy wzór karty zapisu do szkoły i oddziału przedszkolnego. Wzór można pobrać ze strony lub wypełnić zgłoszenie na miejscu w sekretariacie szkoły. Rodzice dokonują zapisu dziecka okazując dowód osobisty.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ROK SZK. 2010/2011 DO SP 2 KÓRNIK

I. DANE DZIECKA ( na podstawie odpisu aktu urodzenia).

Nazwisko ……………………… Imię ………………….. Drugie imię….................……

Data ur. …….………… Miejsce ur . ……………………………PESEL ………………………

Adres zameldowania……………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………
II. DANE RODZICÓW ( prawnych opiekunów ).

                  Ojciec:                                                                  Matka:

Nazwisko………… Imię ……………..............  Nazwisko …………….. Imię ……………………

Adres zameld……………………...............…  Adres zameld……………………...……………

 Adres zamieszk………………………………  Adres zamieszk…………………………………..

Adres do koresp…………………................  Adres do koresp…………………………………

Tel. kontaktowy ……………………………..  Tel. kontaktowy ………………………………….

Podpis ojca…………………………………..  Podpis matki ……………………………………

 (7.03.2010r.)