Strona główna
Ogłoszenia
Prawo szkolne
Regulaminy
Konkursy
Udział w programach
Podręczniki 2010/2011
Zapisy do szkoły
Oddział przedszkolny
Klasa I 2010/2011
Nasze sukcesy
Kronika 2008/09
Zjazd Absolwentów
Odpowiedzi
Wynajem pomieszczeń
Schronisko młodzieżowe
Stowarzyszenie
Linki
Czy wiesz co jesz - program


OLIMPUS - zapraszamy do udziału w sesji jesiennej.

I. Zasady ogólne Olimpus


1. Olimpiady z matematyki, przyrody, historii, j. polskiego, angielskiego i niemieckiego przeznaczone są dla uczniów od klasy IV-VI szkoły podstawowej.

2. Olimpiady zostaną przeprowadzone szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.

3. Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania
w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.

4. Harmonogram olimpiad jest następujący:03-11-2010 r. - język polski; 04-11-2010 r. - matematyka; 05-11-2010 r. - język angielski; 05-11-2010 r. - język niemiecki; 08-11-2010 r. - historia; 09-11-2010 r. - przyroda;

Godziny rozpoczęcia olimpiad będą ustalone przez szkołę.

5. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

6. Po przeprowadzeniu olimpiad wypełnione karty odpowiedzi będą przesłane do siedziby firmy Olimpus, gdzie zostaną sprawdzone.

7. Do dnia 03-01-2011 r. organizator przekaże do szkół wyniki i nagrody.

II. Nagrody
1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uczestnictwa w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:Miejsce 1: Grawerowany dyplom, nagroda książkowa, Miejsce 2-5: Dyplomy oraz nagrody książkowe, Miejsce 6-10: Dyplomy laureata, Miejsca od 11: Dyplomy uczestnictwa.

Honorowane są miejsca ex aequo.

Olimpus pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami
i posiadających wszechstronną wiedzę. Każdy uczestnik konkursu Olimpus, który zdobędzie łącznie
co najmniej 1000 punktów ze wszystkich przedmiotów,
w których brał udział, otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu "Omnibusa" i atrakcyjną nagrodę książkową.

Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca nauczycielowi uczącemu danego przedmiotu wpisowe w wysokości 7,50 zł od uczestnika.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w olimpiadach przedmiotowych. Dodatkowych informacji takich jak przykładowe pytania należy szukać w dalszej części strony internetowej http://www.olimpus.edu.pl