Strona główna
Ogłoszenia
Prawo szkolne
Regulaminy
Konkursy
Udział w programach
Podręczniki 2010/2011
Zapisy do szkoły
Oddział przedszkolny
Klasa I 2010/2011
Nasze sukcesy
Kronika 2008/09
Zjazd Absolwentów
Odpowiedzi
Wynajem pomieszczeń
Schronisko młodzieżowe
Stowarzyszenie
rajd
wydarzenia 2008/09
wydarzenia 2009/10
Linki
Czy wiesz co jesz - program


62-035 Kórnik, ul. Armii Krajowej 11

tel. (fax) 0 - (61) - 8 -170 - 470

Walne Zebranie członków stowarzyszenia ,,Życzliwi Dwójce" przy SP nr 2 w Kórniku odbędzie sie 30.09.2010 r. o godz. 17.00 w SP nr 2 w Kórniku. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Wybór sekretarza zebrania.

3.      Zapoznanie z protokołem z ostatniego zebrania.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia  za rok 2009.

6.      Sprawozdanie finansowe za rok 2009.

7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8.      Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.      Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

10.  Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia.

11.  Wolne głosy i wnioski.

12.  Zakończenie zebrania.