Strona główna
Ogłoszenia
Prawo szkolne
Statut szkoły
WSO- system oceniania
Ocenianie IV - VI
Ocenianie zachowania
Regulaminy
Konkursy
Udział w programach
Podręczniki 2010/2011
Zapisy do szkoły
Oddział przedszkolny
Klasa I 2010/2011
Nasze sukcesy
Kronika 2008/09
Zjazd Absolwentów
Odpowiedzi
Wynajem pomieszczeń
Schronisko młodzieżowe
Stowarzyszenie
Linki
Czy wiesz co jesz - program


1. WSO - Wewnętrzny System Oceniania

2. PSO - Przedmiotowy System Oceniania dla klas IV - VI

3. ROZ - Regulamin oceniania zachowania dla klas IV - VI - zmiana od 14.09.2010 r.